Barbórka 2014

27 listopada 2014 r. w Hotelu Diament w Zabrzu odbyło się tegoroczne „Spotkanie Barbórkowe” Granit Strzegom S.A.

Spotkanie Barbórkowe rozpoczął swoim wystąpieniem Prezes Zarządu Janusz Wójcik, który serdecznie powitał zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego, Senator Adam Ździebło, Wicewojewoda Dolnośląska Ewa Mańkowska, I Wicewojewoda Śląski Andrzej Pilot, Prezes Katowickiego Holdingu Węglowego, Wojewoda Zygmunt Łukaszczyk, Prezes WFOŚiGW we Wrocławiu, Wojewoda Marek Skorupa, Prezes Górniczej Izby Przemysłowo Handlowej Janusz Olszewski, Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik, I Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice Piotr Wieczorek, Burmistrz Miasta Strzegom Zbigniew Suchyta wraz z jego zastępcą Wiesławem Witkowskim oraz Przewodniczącym Rady Miasta Strzegom Tadeuszem Wasyliszynem. Prezydent Miasta Tychy Andrzej Dziuba. Prezes powitał także przedstawicieli władz samorządowych, dyrektorów kopalń, reprezentację służb mundurowych oraz duchowieństwo. Następnie pan Prezes Wójcik skierował słowa uznania i podziękowania dla załogi Granit Strzegom SA, szczególne podziękowanie złożył bliskim jego sercu strzegomskim skalnikom, których ciężka i oddana praca pozwala na ciągły rozwój kopalni oraz wpływa na konkurencyjność Granitu Strzegom S.A. wśród innych kopalń odkrywkowych zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym.

W czasie obchodów barbórkowych wręczono odznaczenia państwowe oraz nadano stopnie górnicze pracownikom Granitu Strzegom S.A.
Medalem Złotym za Długoletnią służbę został odznaczony został Dyrektor Zarządzający Ryszard Chęciński oraz pracownicy Józef Krosta i Krzysztof Molenda;
Medalem Srebrnym za Długoletnią służbę odznaczona została Dorota Jabłońska;
Medalem Brązowym za Długoletnią służbę odznaczony został Wiceprezes Zarządu pan Tomasz Wójcik oraz pracownicy Mariusz Hołub i Grzegorz Augustyniak.
Stopień górniczy Generalnego Dyrektora Górniczego I Stopnia otrzymał Dyrektor Zarządzający Ryszard Chęciński.
Wręczono także odznakę „Zasłużony dla RP”, którą otrzymał Kierownik Ruchu Zakładu Grzegorz Chęciński oraz pracownicy Zenon Kaszub, Janusz Konarski.
Prezes Zarządu Granit Strzegom S.A. otrzymał odznaczenie, którym była odznaka honorowa „Za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

Zarząd Granitu Strzegom S.A. uhonorował także swoich pracowników poprzez nadanie im stopni górniczych. Stopnie otrzymali:
  • Paweł Strom, Adam Besiada, którym został nadany stopień Inżyniera Górniczego III Stopnia;
  • Krzysztof Molenda, któremu został nadany stopień Technika Górniczego I Stopnia;
  • Miroslaw Gapa, któremu został nadany stopień Technika Górniczego III Stopnia;
  • Grzegorz Łamacza, któremu został nadany stopień Górnika I Stopnia;
  • Mariusz Szałański, któremu został nadany stopień Górnika II Stopnia;
  • Grzegorz Augustyniak, Stefan Stasiuk, Mariusz Zbawiony, Daniel Grzymka, Rafał Dobrzański, którym zostały nadane stopień Górnika III Stopnia;

Po wręczeniu odznak i stopni górniczych nastąpił czas na biesiadę barbórkową połączoną z dobrą zabawą, która trwała do późnych godzin nocnych.


design by LEMONPIXEL.pl