Kruszywa

Kruszywa łamane wykorzystywane najczęściej w budownictwie i drogownictwie.

W zależności od uziarnienia kruszywo dzielimy na:

 
Opis Frakcja [mm]
mieszanka 0-31,5
mieszanka 0 – 63
tłuczeń 0 – 63
tłuczeń 31,5 – 63
   
 
 
 
 


design by LEMONPIXEL.pl