Bryły granitowe

Bryły granitowe - granit ŻBIK, granit ŻÓŁKIEWKA

bryły granitowe

Wygląd zewnętrzny - bryły kamienia naturalnego, w których występują sztychy poziome i pionowe, przebarwienia, żyły, skupiska minerałów o innej barwie, zmienne uziarnienie itp. o kształcie zbliżonym do prostopadłościanu lub mająca jedną, dwie lub trzy płaszczyzny równe lub bryła skalna nieregularna uzyskana w wyniku urabiania złoża. W zależności od kształtu, wielkości i występujących naturalnych zmian lub sztychów w materiale skalnym bryły dzieli się na cztery odmiany oznaczone literami A, B, C, D.

Odmiana A - bryła zbliżona do prostopadłościanu, występują sztychy poziome i pionowe, istnieje możliwość wycięcia płyt lub wykonania elementów kamiennych. Barwa jasno-szara z przebarwieniami (rude, zielone) zajmujące do 20% powierzchni.

Odmiana B - bryła granitowa nieregularna z trzema lub dwoma płaszczyznami do siebie prostopadłymi, występują sztychy oraz przebarwienia, żyły, zmienna struktura uziarnienia. Barwa jasno-szara oraz jasno-szara z przebarwieniami (rude, zielone). Przeznaczenie na elementy surowo-łupane.

Odmiana C - bryła granitowa nieregularna z przynajmniej jedną równa płaszczyzną. Występują sztychy oraz przebarwienia, minerały, żyły, zmienna struktura uziarnienia itp. Barwa jasno-szara oraz jasno-szara z przebarwieniami (rude, zielone). Istnieje możliwość wykonania elementów surowo-łupanych.

Dodatkowo wprowadzono bryły odmiany D, które sprzedawane są na wagę z hałdy bez możliwości przebierania przez klientów. Na bryłach tych nie oznacza się numerów. Bryła tej odmiany jest całkiem nieregularna z przeznaczeniem na elementy surowo łupane typu kostka, lub kamień łamany.


Uwaga: Zmiany strukturalne występujące w granicie nie powodują osłabienia materiału, bryły nie podlegają reklamacji.


design by LEMONPIXEL.pl