Kamień murowy

KAMIEŃ MUROWY wykonywany jest na podstawie normy PN-EN 771-6:2015 „Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego”
 
kamień murowy

Klasyfikacja i opis

W zależności od kształtu i zastosowania kamień murowy dzielimy na:
  • Kamień murowy zwykły powinien tworzyć bryłę o powierzchniach wspornych w przybliżeniu płaskich i równoległych. Powierzchnia licowa powinna tworzyć z powierzchniami wspornymi w przybliżeniu kąt prosty. Zastosowanie: fundamenty, podmurówki budowli, mury i słupy ogrodzeniowe, mury oporowe.
  • Kamień murowy specjalny powinien stanowić bryłę o kształcie zbliżonym do prostopadłościanu, w której powierzchnia licowa jest w przybliżeniu prostokątna i płaska, a powierzchnie wsporne w przybliżeniu płaskie i prostopadłe do powierzchni licowej.
 

Wygląd zewnętrzny

Kształt kamienia murowego zależy od jego rodzaju.
Kamień murowy zwykły i specjalny posiada wszystkie powierzchnie surowo-łupane.
Dopuszczalne wyszczerbienia krawędzi i nierówności powierzchni kamienia murowego:
 
Rodzaj kamienia murowego Dopuszczalna odchyłka
Zwykły ± 4 cm
Specjalny ± 3 cm
 
 

Wymiary i odchyłki

 
Kamień murowy zwykły
Wymiary
Długość 30 ÷ 50 cm
Szerokość 20 ÷ 30 cm
Wysokość 10 ÷ 20 cm
 
 
Kamień murowy specjalny
Wymiary
Długość 40 cm 40 cm 40 cm 60 ÷ 120 cm 60 ÷ 120 cm 60 ÷ 120 cm
Szerokość 20 cm 20 cm 25 cm 30 cm 40 cm 50 cm
Wysokość 10 cm 20 cm 25 cm 30 cm 40 cm 50 cm
Odchyłka szer. i wys. ± 2 cm ± 2 cm ± 2 cm ± 3 cm ± 4 cm ± 5 cm
 
Pakowanie
Kamień murowy zwykły wysyłany jest luzem. Kamień murowy specjalny pakowany jest na paletach, bez podkładek, wiązany taśmą.

DEKLARACJE (dla produktów zakupionych od 25.08.2017 r.) DEKLARACJE (dla produktów zakupionych do 24.08.2017 r.)


design by LEMONPIXEL.pl