Projekty UE

  • Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007-2013
    zobacz 
  • Zapytanie ofertowe - dotyczy wniosku o dofinansowanie WND-RPSL.01.02.03-00-081/12-02 | 22.04.2013r.
    zobacz
  • Karta produktu: gwoździe łączone drutem (koletowane)
    zobacz
projekty UE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Obróbki Kamienia „Granit” Sp. z o.o.
Tytuł Projektu: Dywersyfikacja działalności POK Granit Sp. z o.o. w zakresie produkcji gwoździ
Wartość dofinansowania: 750 000,00 PLN
Wartość projektu: 1 250 000,00 PLN

PROJEKT WSPÓŁFINASOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007 – 2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl
projekty UE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Obróbki Kamienia „Granit” Sp. z o.o.
Tytuł Projektu: Dywersyfikacja działalności POK Granit Sp. z o.o. w zakresie produkcji gwoździ

PROJEKT WSPÓŁFINASOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007 – 2013design by LEMONPIXEL.pl