Informacje dla Akcjonariuszy

- Pierwsze Wezwanie Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w Spółce - pobierz
- Drugie Wezwanie Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w Spółce  - pobierz

- Regulamin prowadzenia rejestru Akcjonariuszy  przez DOM MAKLERSKI BDM S.A.  - pobierz
- Tabela za usługi prowadzone przez DOM MAKLERSKI BDM S.A. związane z prowadzeniem
  rejestru Akcjonariuszy  - pobierz


design by LEMONPIXEL.pl