Historia od 1830 r.

Pierwsze wzmianki o eksploatacji granitu w okolicach Strzegomia pochodzą z roku 1689. Rozkwit jej nastąpił jednak dopiero w XIX wieku. Znaczący wkład w tej dziedzinie wniosła rodzina Bartschów. W roku 1826 uruchomiono pierwszy kamieniołom (dawniej łom) nr 22, zwany dzisiaj popularnie BARCZ. W 1830 r. uruchomiono łom nr 25, następnie po kilkunastu latach łom nr 26, które zostały połączone i obecnie kopalnia nosi nazwę ŻBIK.Działalność obecnego zakładu datuje się od pierwszych tygodni po wyzwoleniu. W lipcu 1945 r został utworzony Inspektorat Rejonowy nr 4, w skład którego wchodziły kamieniołomy rejonu Strzegomia i Jawora. Zadaniem Inspektoratu było zabezpieczenie mienia przejętych kamieniołomów i organizowanie ich działalności. W wyniku tego już pod koniec 1945 r., mimo celowej dewastacji maszyn i urządzeń przez Niemców, mimo braków kadr, ruszyła produkcja.


 

Zapotrzebowanie na wyroby granitowe, w zniszczonym wojną kraju było bardzo duże.

Z początkiem 1946 r. powstało Zjednoczenie Kamieniołomów Śląskich z siedzibą w Świdnicy, które w 1948 r. przekształca się w Kamieniołomy Śląskie. Zakład nosił wówczas nazwę Dyrekcja Grupy Kamieniołomów w Strzegomiu, natomiast w 1951 r. zmienił nazwę na Zakłady Obróbki Granitu w Grabinie Śląskiej a w latach następnych jeszcze kilkakrotnie na m.in.: Strzegomskie Zakłady Obróbki Granitu, Strzegomskie Zakłady Kamienia Budowlanego, Strzegomskie Przedsiębiorstwo Górniczo-Obróbcze, Przedsiębiorstwo Górniczo-Obróbcze „Granit" w Strzegomiu Spółka Akcyjna, na obecnie obowiązującą nazwę Granit Strzegom Spółka Akcyjna.Akcje Spółki należą w całości do polskiego kapitału. W latach pięćdziesiątych zakład zatrudniał ok. 500 osób, byli to głównie kamieniarze, skalnicy i kliniarze. Ubogi park maszynowy sprawiał, że większość prac wykonywana była ręcznie, a podstawowym asortymentem produkcji był opornik drogowy, krawężnik, brukowiec i elementy kamieniarskie na filary i przyczółki odbudowywanych mostów.


Na zaznaczenie zasługuje fakt, iż w roku 1948 z kamieniołomu „ŻBIK" został wydobyty 30 tonowy monolit, z którego została wykonana Kolumna Zygmunta w Warszawie.


W latach 1952 – 1956 wybudowano w zakładzie 3 hale produkcyjne, gdzie obecnie mieści się Oddział Obróbki Maszynowej. W 1957 r. zamontowano pierwsze 6 traków produkcji polskiej, w latach następnych dalsze 4. Jedną z hal wyposażono w krajowe maszyny do dalszej obróbki granitu.

W tym samym roku zaczęto eksportować produkowane w zakładzie wyroby początkowo do Berlina Zachodniego, a następnie do Belgii, Holandii i Luksemburga. Obrobione ręcznie przez kamieniarzy elementy blokowe do budowy śluz morskich w Belgii i Holandii uzyskały bardzo wysoką ocenę u odbiorców.Spadek zapotrzebowania na kamień związany ze zmianą stylu architektonicznego spowodował konieczność poszukiwania innych rozwiązań i wówczas to przystąpiono do projektowania zakładów produkujących kruszywa.

W latach 1960 – 65 został wybudowany duży i nowoczesny jak na owe czasy Zakład produkcji grysów w Granicznej. W latach 1969 – 72 zakupiono i zamontowano traki wielopiłowe do przecierania granitu produkcji niemieckiej, zmodernizowano i rozbudowano Oddział Obróbki Maszynowej montując częściowo zautomatyzowane frezarki i szlifierko – polerki.

W 1971 r. w wyrobiskach zastosowano palniki termiczne do wykonywania wrębów koniecznych podczas eksploatacji złoża granitu.

W latach 80 i 90-tych wdrożono do stosowania poduszki pneumatyczne do odsuwania bloków od calizny, zakupiono perforatory hydrauliczne firmy TAMROCK „ Commando – 100", DHA 500, wrębiarkę CHA – 660, nośniki bloków Caterpiller i Volvo oraz zainstalowano w zakładzie nowoczesną wagę firmy Schenck.
 

Na kopalni „ŻBIK" zabudowano również dwa dźwigi „Derrick" o udźwigu 25 i 30 ton.

Pod koniec lat 90-tych oddano do eksploatacji nowoczesny Oddział Elementów Łupanych, przeznaczony do produkcji kamienia murowego i kostki.W 2004 roku został przeprowadzony audyt certyfikujący przez jednostkę notyfikowaną TÜV, w wyniku którego firma „Granit" Strzegom S.A. otrzymała certyfikat zgodny z ISO 9001:2000. Certyfikat został w kolejnych latach potwierdzany audytami nadzoru. W 2013 roku firma zaprzestała recertyfikacji danego certyfikatu.

Od 2006 r. rozpoczęto intensywną modernizację parku maszynowego zakładów wydobywczych i obróbczych. Zakupiono nowoczesne ładowarki oraz perforatory hydrauliczne o dużej wydajności do wiercenia otworów strzałowych. W roku 2007 na zakładzie obróbczym w miejsce starych traków wielopiłowych zainstalowano nowoczesne traki linowe wykorzystujące do technologii cięcia linki diamentowe oraz nowoczesną linię do produkcji krawężnika. Zmodernizowano Oddział Elementów Łupanych zakupując wysokowydajne maszyny (łupiarki) do produkcji kostki granitowej i kamienia murowego wykorzystujące najnowsze osiągnięcia techniki światowej w tej dziedzinie.

W 2007 roku zbudowano nowoczesny Zakład Produkcji Kruszyw. Stare wyeksploatowane maszyny wymieniono na nowe firmy Sandvik ze Szwecji.
Obecnie produkowane są różne frakcje kruszyw.


design by LEMONPIXEL.pl