Palisade

PALISADY to pionowe elementy zabudowy dające możliwość tworzenia różnorodnych, zamkniętych i otwartych przestrzeni o różnych wysokościach.Stosowane są jako krawędzie nawierzchni z kostek brukowych, elementy kształtowania schodów, zejść i zjazdów, zabezpieczenia skarp, zboczy i tarasów oraz murów oporowych, rozgraniczeń terenów, np. obszarów ruchu samochodowego i parkingów, placów zabaw, oddzielenia pojedynczych drzew. Nadają się do stosowania szczególnie na działkach o zróżnicowanej rzeźbie terenu. Łączenie kostek brukowych z wykończeniem terenu palisadami daje wrażenie dopasowania i pełnego zakomponowania przestrzeni ogrodu lub otoczenia domu. 
Palisady wykonuje się w strukturze surowo-łupanej bez śladów po narzędziach w tolerancji min.
± 2 cm, w dwóch barwach: jasno-szarej i szaro-żółtej. Wymiary mogą być dowolne wg życzenia klienta, jednak z zachowaniem odpowiedniej proporcji pomiędzy wysokością a szerokością. Poniższa tabela przedstawia przykładowe wymiary palisad.
 
Podstawa [cm] Wysokość [cm]
10 x 10 30 – 50
15 x 15 30 – 100
20 x 20 30 – 150
25 x 25 50 – 250


design by LEMONPIXEL.pl