Stairs facing

STOPNICE I PODSTOPNICE wykonane są z granitu 
średnioziarnistego o barwie jasno - szarej lub żółto - szarej
o bokach obcinanych z powierzchnią licową obrobioną.


Poszczególne faktury obróbcze od najgładszej bo najbardziej szorstkiej przedstawiają się następująco:
  • polerowana – charakteryzuje się wysokim stopniem jej wygładzenia do dopuszczalnej chropowatości 2,5 - 2µ /0,0025 do 0,020mm/ i naturalnym połyskiem kamienia uzyskanym przez polerowanie.
  • szlifowana – charakteryzuje się wyraźnym stopniem chropowatości powierzchni i występowaniem rys po materiałach ściernych; uzyskana przez szlifowanie.
W zależności od stopnia chropowatości powierzchni i występowania lub nie występowania widocznych rys rozróżnia się faktury:
a) zdziernoszlifowaną – chropowatość powierzchni i głębokość rys do 1,5 mm
b) wstępnie szlifowaną – chropowatość powierzchni i głębokość rys od 0,3 – 0,5 mm
c) pełnoszlifowaną – chropowatość powierzchni 0,1 – 0,3 mm, brak widocznych śladów porysowania.
  • piaskowana – faktura mająca powierzchnie wyrównaną, szorstką, o śladach obróbki w formie drobno, gęsto rozrzuconych nakłuć, uzyskiwana na skutek uderzania strumienia piasku przy użyciu piaskownicy. Stosowana średnica ziaren 0,2-0,7 mm, ciśnienie powietrza wyrzucającego piasek 0,3-0,4 MPa
  • groszkowana – powierzchnia równa, lecz szorstka charakteryzująca się występowaniem regularnie rozmieszczonych wklęsłości i wypukłości, uzyskanych przez groszkowanie.
W zależności od stopnia wyrównania powierzchni, tj. od głębokości i rozmieszczenia punktów wklęsłości i wypukłości, rozróżnia się faktury:
a) grubo-groszkowana – średni odstęp pomiędzy wklęsłościami i wypukłościami 6-8 mm, a głębokość 4-5 mm;
b) średnio-groszkowana – średni odstęp pomiędzy wklęsłościami i wypukłościami 4-6 mm, a głębokość 3-4 mm.
  • płomieniowana – wygląd powierzchni zbliżony do naturalnego przełomu. Chropowatość zależy od wielkości ziaren z wyraźnymi zmianami na powierzchni ziaren kwarcu, powstałymi w wyniku działania temperatury i płomienia – łuszczenie uzyskane przez płomieniowanie.
 

Wymiary handlowe elementów okładziny


Produkujemy na wymiar zgodnie z życzeniem klienta.


Tolerancje długości i szerokości:
Nominalna długość lub szerokość < 600 mm 600 mm
Grubość ciętych krawędzi ≤ 50 mm ± 1 mm ± 1,5 mm
Grubość ciętych krawędzi > 50 mm ± 2 mm ± 3 mm


Tolerancje grubości:
Nominalna grubość [mm] Odchyłki
Więcej niż 12 do 30 włącznie ± 10%
Więcej niż 30 do 80 włącznie ± 3 mm
Więcej niż 80 ± 5 mm


Wyróżniamy stopnice
  • proste
  • z ćwierćwałkiem
  • zaokrąglone (półwałek)
  • z fazą


design by LEMONPIXEL.pl