Blockstufen

Klasyfikacja

W zależności od nadanego kształtu wyróżniamy stopnie blokowe:
  • proste – o kształcie prostopadłościanu lub graniastosłupa
  • łukowe – o przekrojach podobnych jak w stopniach prostych i wykonanych zgodniez żądanymi promieniami łuku.
Możliwe jest również wykonanie schodów według życzenia klienta pod warunkiem dokładnego zwymiarowania elementów.


 

Powierzchnie obrabiane

Powierzchnie licowe i czołowe stopni wykonywane są w fakturach:
  • polerowanej
  • szlifowanej
  • groszkowanej
  • płomieniowanej
  • piaskowanej.
Krawędź przecięcia się powierzchni górnej z przednią czołową posiada fazę o szerokości 3 mm.
Stopnie blokowe z podcięciem  i stopnie blokowe proste.

 
Długość 900 mm ÷ 300 mm
Szerokość 250 mm ÷ 500 mm
Grubość 100 mm ÷ 250 mm
Dopuszczalne odchyłki na dł. i szer. ± 2 mm
na grubości ± 1 mm
Wichrowatość powierzchni groszkowana, piaskowana, płomieniowana ± 2 mm/m
polerowana, szlifowana, cięta ± 1 mm/m


Zalecenia: W przypadku montażu w jednym ciągu w celu ujednolicenia grubości przedniej strony stopni dopuszcza się frezowanie spodu stopni na szerokości 100 mm od powierzchni przedniej.design by LEMONPIXEL.pl