Rohblöcke

BLOKI – surowiec do produkcji elementów płytowych.

BLOKI GRANITOWE – granit STRZEGOM (ŻBIK), granit ŻÓŁKIEWKA
W zależności od występujących naturalnych zmian w materiale skalnym bloki dzieli się na cztery odmiany: I, II, B, M.
bloki granitowe
Klasa I – jednolity materiał skalny z zachowaniem wielkości uziarnienia, barwy z odcieniami charakterystycznymi lub trudnymi do zauważenia. Dopuszczalne są dwa ciemne skupiska biotytu – „myszki” na 1 m². Możliwe występowanie ciemnych smug barwnych typu „miotła”.
Dopuszczalne są również przebarwienia pochodzące od podeszwy stanowiące do 10% wysokości bloka.
 
Klasa II – materiał skalny o zmiennym uziarnieniu, smugi barwne odbiegające od typowej barwy kamienia, wtrącenia minerałów o innym zabarwieniu lub ich skupień do czterech na 1 m², dopuszczalne żyły widoczne na powierzchni bloka przechodzące w pobliżu naroża. Dodatkowo możliwość wystąpienia przebarwień pochodzących od podeszwy stanowiące do 10% wysokości bloka.
 
Klasa B – materiał skalny z żyłami oraz liczbą skupień minerałów o innej barwie ponad czterech na 1 m², uziarnienie zmieniające wygląd powierzchni. Dopuszczalne występowanie ciemnych smug barwnych typu „miotła” oraz przebarwień pochodzących od podeszwy lub szpaltu.
 
Klasa M - materiał skalny z żyłami oraz liczbą skupień minerałów o innej barwie ponad czterech na 1 m², uziarnienie zmieniające wygląd powierzchni. Dopuszczalne występowanie ciemnych smug barwnych typu „miotła” oraz przebarwień pochodzących od podeszwy lub szpaltu. Ponadto pojawiają się smugi barwy rudej ułożone równolegle, prostopadle do siebie lub nieregularnie, ukośnie oraz przebarwienia pochodzące od szpaltów.

Bloki powinny mieć kształt zbliżony do prostopadłościanu.
Wymiary długości, szerokości i wysokości mierzone wzdłuż najkrótszych krawędzi.
 
Wymiary handlowe bloków
 
  granit Strzegom Żbik granit Żółkiewka
Długość [m] 2,30 – 2,60 2,20 – 2,50
Szerokość [m] 1,30 1,30
Wysokość [m] 1,10 – 1,30 1,10 – 1,30
 
 
UWAGA:
Zmiany strukturalne występujące w granicie nie powodują osłabienia materiału.


design by LEMONPIXEL.pl