Bodenbeläge und Fassadenplatten

Płyty obcinane mogą być wykorzystywane zarówno jako posadzka wewnętrzna, zewnętrzna oraz płyty elewacyjne.


Wykonane są z granitu średnioziarnistego o barwie jasno-szarej lub żółto-szarej o bokach obcinanych z powierzchnią licową obrobioną.

Poszczególne faktury obróbcze od najgładszej do najbardziej szorstkiej przedstawiają się następująco:
  • polerowana – charakteryzuje się wysokim stopniem jej wygładzenia do dopuszczalnej chropowatości 2,5 - 2µ /0,0025 do 0,020mm/ i naturalnym połyskiem kamienia uzyskanym przez polerowanie.
  • szlifowana – charakteryzuje się wyraźnym stopniem chropowatości powierzchni i występowaniem rys po materiałach ściernych; uzyskana przez szlifowanie. W zależności od stopnia chropowatości powierzchni i występowania lub nie występowania widocznych rys rozróżnia się faktury:
a) zdziernoszlifowaną – chropowatość powierzchni i głębokość rys do 1,5 mm,
b) wstępnie szlifowaną – chropowatość powierzchni i głębokość rys od 0,3 – 0,5 mm,
c) pełnoszlifowaną – chropowatość powierzchni 0,1 – 0,3 mm, brak widocznych śladów porysowania.
  • piaskowana – faktura mająca powierzchnie wyrównaną, szorstką, o śladach obróbki w formie drobno, gęsto rozrzuconych nakłuć, uzyskiwana na skutek uderzania strumienia piasku przy użyciu piaskownicy. Stosowana średnica ziaren 0,2-0,7 mm, ciśnienie powietrza wyrzucającego piasek 0,3-0,4 MPa.
  • groszkowana – powierzchnia równa, lecz szorstka charakteryzująca się występowaniem regularnie rozmieszczonych wklęsłości i wypukłości, uzyskanych przez groszkowanie.
W zależności od stopnia wyrównania powierzchni, tj. od głębokości i rozmieszczenia punktów wklęsłości i wypukłości, rozróżnia się faktury:
a) grubo-groszkowana – średni odstęp pomiędzy wklęsłościami i wypukłościami 6-8 mm, a głębokość 4-5 mm,
b) średnio-groszkowana – średni odstęp pomiędzy wklęsłościami i wypukłościami 4-6 mm, a głębokość 3-4 mm.
  • płomieniowana – wygląd powierzchni zbliżony do naturalnego przełomu. Chropowatość zależy od wielkości ziaren z wyraźnymi zmianami na powierzchni ziaren kwarcu, powstałymi w wyniku działania temperatury i płomienia –łuszczenie uzyskane przez płomieniowanie.

Dopuszczalne uszkodzenia dla odmian i rodzajów płyt posadzkowych wg tabeli.
Uszkodzenia Odmiany

 
Szlif, poler Płomień Groszek Łupana
Skrzywienie, wichrowatość powierzchni licowej [mm] niedopuszczalne ± 0,5 ± 1,0 ± 3,0
Odchyłki kątowe powierzchni licowej [mm/m] niedopuszczalne 1,0 1,0 2,0
Rdzawe plamy niedopuszczalne


Odchyłki wymiaru grubości płyt:
 
Nominalna grubość [mm] Odchyłki
Więcej niż 12 do 30 włącznie ± 10%
Więcej niż 30 do 80 włącznie ± 3 mm
Więcej niż 80 ± 5 mm
* ponadto dla faktur groszkowanej, płomieniowanej i łupanej dopuszcza się odchyłki do 10% grubości płyt.


 


design by LEMONPIXEL.pl