Rohplatten

Płyty surowe lub z powierzchnią obrobioną (szlif, poler, płomień, groszek, piasek), która posiada zmodyfikowany wygląd uzyskany w wyniku jednokrotnej lub wielokrotnej obróbki powierzchni (mechanicznej lub termicznej). 


Płaski element z kamienia naturalnego o określonym kształcie, którego dwa wymiary liniowe: długość i szerokość odbiegają od trzeciego (grubości) nie przekraczającego 20 cm; stanowi półfabrykat lub produkt otrzymany w wyniku przecierania bloków i brył kamiennych.Ponadto Granit Strzegom i Granit Żółkiewka są skałami magmowymi, głębinowymi, biotytowymi barwy jasno szarej. Posiadają strukturę średnioziarnistą. W masie skalnej występują nieliczne zmiany uziarnienia, jaśniejsze skupiska skalenia i kwarcu oraz ciemniejsze biotytu w formie gniazd i smug oraz nieliczne żyły agalitowe lub pegmatytowe barwy jaśniejszej o różnych kierunkach przebiegu. Zmiany te nie mają żadnego wpływu na parametry fizykochemiczne i wytrzymałościowe wykonanego wyrobu.
  • GATUNEK I: Jednolity materiał skalny z zachowaniem wielkości uziarnienia, barwy z odcieniami charakterystycznymi dla granitu STRZEGOM. Dopuszczalne wtrącenia o innym zabarwieniu lub ich skupień do jednego na 1 m² do średnicy 3 cm (myszka).
  • GATUNEK II: Materiał skalny o zmiennym uziarnieniu, smugi barwne odbiegające od typowej barwy kamienia, wtrącenia minerałów lub ich skupień do czterech na 1 m².
  • GATUNEK B: Materiał skalny z żyłami na powierzchni, liczba skupień minerałów innej barwie ponad cztery na 1 m², uziarnienie zmieniające wygląd powierzchni.


Wymiary:
  • powierzchnia płyty: 110 – 190 cm x 200 – 300 cm,
  • grubość płyty: 2 – 20 cm.
Powierzchnia licowa płyty:
  • po pile lub traku oraz inna wg uzgodnień z klientem.
Dopuszczalne wady:
  • głębokość śladów przecierania, zacięć, wgłębień i rys do 2 mm;
  • zwichrowania powierzchni płyty na długości 1 m mierzone po przekątnej do 3 mm.
  • odchyłki grubości płyt: od 2 do 3 cm wynosi 10%, powyżej 3 do 8 cm ± 3 mm, powyżej 8 cm ± 5 mm.


design by LEMONPIXEL.pl