Mauerstein

KAMIEŃ MUROWY wykonywany jest na podstawie normy PN-EN 771-6:2015 „Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego”
 
kamień murowy

Klasyfikacja i opis

W zależności od kształtu i zastosowania kamień murowy dzielimy na:
  • Kamień murowy zwykły powinien tworzyć bryłę o powierzchniach wspornych w przybliżeniu płaskich i równoległych. Powierzchnia licowa powinna tworzyć z powierzchniami wspornymi w przybliżeniu kąt prosty. Zastosowanie: fundamenty, podmurówki budowli, mury i słupy ogrodzeniowe, mury oporowe.
  • Kamień murowy specjalny powinien stanowić bryłę o kształcie zbliżonym do prostopadłościanu, w której powierzchnia licowa jest w przybliżeniu prostokątna i płaska, a powierzchnie wsporne w przybliżeniu płaskie i prostopadłe do powierzchni licowej.
 

Wygląd zewnętrzny

Kształt kamienia murowego zależy od jego rodzaju.
Kamień murowy zwykły i specjalny posiada wszystkie powierzchnie surowo-łupane.
Dopuszczalne wyszczerbienia krawędzi i nierówności powierzchni kamienia murowego:
 
Rodzaj kamienia murowego Dopuszczalna odchyłka
Zwykły ± 4 cm
Specjalny ± 3 cm
 
 

Wymiary i odchyłki

 
Kamień murowy zwykły
Wymiary
Długość 30 ÷ 50 cm
Szerokość 20 ÷ 30 cm
Wysokość 10 ÷ 20 cm
 
 
Kamień murowy specjalny
Wymiary
Długość 40 cm 40 cm 40 cm 60 ÷ 120 cm 60 ÷ 120 cm 60 ÷ 120 cm
Szerokość 20 cm 20 cm 25 cm 30 cm 40 cm 50 cm
Wysokość 10 cm 20 cm 25 cm 30 cm 40 cm 50 cm
Odchyłka szer. i wys. ± 2 cm ± 2 cm ± 2 cm ± 3 cm ± 4 cm ± 5 cm
 
Pakowanie
Kamień murowy zwykły wysyłany jest luzem. Kamień murowy specjalny pakowany jest na paletach, bez podkładek, wiązany taśmą.
 


design by LEMONPIXEL.pl