Straßenplatten

Płyta przeznaczona do zewnętrznych nawierzchni drogowych to element kamienia naturalnego.


Jego szerokość nominalna przekracza 150 mm i na ogół jest dwukrotnie większa od grubości.
 

Materiał

Granit „Strzegom” lub granit „Żółkiewka” w kolorze jasno-szarym lub szaro-żółtym.
Dopuszczalne zmiany strukturalne występujące w granicie (zmiany uziarnienia, skupiska minerałów, smugi barwne, żyły) nie mają żadnego wpływu na parametry fizykochemiczne
i wytrzymałościowe wykonanego wyrobu.
 

Wygląd zewnętrzny płyty

Powierzchnia licowa płyt drogowych może być wykonana w fakturach: ciętej, śrutowanej, groszkowanej, szlifowanej lub płomieniowanej.
Powierzchnia tylna (spodnia) powinna odpowiadać fakturze surowej (po traku), bez śladów rdzy.
Krawędzie ograniczające powierzchnię licową powinny być prostoliniowe.
Kąty narożne oraz kąty pomiędzy powierzchnią licową a powierzchniami bocznymi powinny być proste lub zgodne z dokumentacją.
 

Obróbka

  • Groszkowana – powierzchnia równa, lecz szorstka charakteryzująca się występowaniem regularnie rozmieszczonych wklęsłości i wypukłości, uzyskanych przez groszkowanie.
  • Płomieniowana – wygląd zbliżony do naturalnego przełomu. Chropowatość zależy od wielkości ziaren z wyraźnymi zmianami na powierzchni ziaren kwarcu, powstałymi w wyniku działania temperatury i płomienia – łuszczenie uzyskane przez płomieniowanie.
  • Szlifowana – charakteryzuje się wyraźnym stopniem chropowatości powierzchni i występowaniem rys po materiałach ściernych.
  • Śrutowana – faktura mająca powierzchnie wyrównaną, szorstką o śladach obróbki w formie drobno, gęsto rozrzuconych nakłuć uzyskiwana mechanicznie przy użyciu śrutu staliwnego.


Maksymalna różnica pomiędzy wymiarami dwóch przekątnych płyty drogowej nie powinna przekraczać następujących wartości:
Rodzaj obróbki krawędzi Różnica [mm]
Cięte 6
Ciosane/obrobione 15


Odchyłki od wymiarów nominalnych długości płyt drogowych:
Odchyłki dla długości [cm] 50 100 150
drobna faktura ± 2 mm ± 3 mm ± 4 mm
gruba faktura ± 3 mm ± 4 mm ± 6 mm


Odchyłki od wymiaru nominalnego grubości płyt drogowych:
Grubość [mm] Tolerancja [mm]
30 ± 3
> 30 ≤ 80 ± 4
> 80 ± 7


design by LEMONPIXEL.pl